Пошук
  • bambinoskidsua

Мнемотехніка для підвищення мовленнєвої активності дітей

«Учіть дитину яким-небудь невідомим їй п'яти словами - вона буде довго і марно мучитися, але зв'яжіть двадцять таких слів з картинками, і дитина їх засвоїть на льоту».

К. Д. Ушинський


«Мнемотехніка» і «Мнемоніка» - техніка запам'ятовування. Вони походять від грецького «mnemonikon» (на ім'я давньогрецької богині пам'яті Мнемозіни - матері дев'яти муз) - мистецтво запам'ятовування.

Вважається, що це слово придумав Піфагор Самоський (6 століття до н.е.). Перші роботи з мнемотехніки датуються приблизно 86-82 рр.. до н.е., і належать перу Цицерона і Квінтіліана (рубрика «Історія мнемотехніки»). Спочатку мнемотехніка виникла як невід'ємна частина риторики (ораторського мистецтва) і призначалася для запам'ятовування довгих промов. Сучасна мнемотехніка значно просунулася як в теоретичному, так і в технічному плані і уможливлює не тільки фіксацію в пам'яті послідовності текстового матеріалу, але й дозволяє безпомилково запам’ятати будь-яку точну інформацію: списки телефонних номерів, хронологічні таблиці, різноманітні числові таблиці, анкетні дані, складні навчальні тексти, що містять велику кількість термінології і числових відомостей і т.п.


Мнемотехніка – це свого роду схеми в основі яких лежать асоціації, що допомагають запам’ятовувати і відтворювати інформацію. Останнім часом прийомами мнемотехніки користуються дуже активно і не тільки для роботи зі звичайними дітьми, а й для корекції стану у дітей з відставанням у розвитку.

В основному мнемотехніка це використання спеціальних карток і схем. Дитині показують картку, на якій зображено кілька предметів і вона має вигадати про них розповідь – цей спосіб використовується для розвитку уяви. Для розвитку пам’яті дітям пропонують вивчити вірш за картками, на яких кожному рядку вірша відповідає своє зображення. Для тренування логічного мислення дитині дають картки і пропонують розподілити їх за групами. Наприклад, картки з професіями і предметами, якими користуються їх представники, наприклад стопка – продавець: ваги, каса, продукти.


Основні прийоми:

Найелементарнішими формами мнемоніки є ритм і рима. Ритм — це природний принцип упорядкування інформації, багато людей мимоволі застосовують його. Вони раз по раз повторюють дані із дотриманням одного і того ж ритму або одночасно підбираючи рими до них. Безсумнівно, подібним чином вивчається таблиця множення або назви річок вашої країни. Ритм і рима були використані для запам’ятовування в усних культурних традиціях країн, що не володіли писемністю, наприклад у гомерівській епопеї. Однак потрібно звернути увагу на те, що запам’ятовування з використанням ритму і рими не гарантує розуміння інформації, забезпечується тільки її запам’ятовування.


Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні навчальні та виховні завдання:

- розширюються творчі можливості дитини, завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкулі головного мозку;

- формується вміння ефективно і самостійно вчитися;

- підвищується самооцінка дитини завдяки результативності у навчанні;

- зменшуються стреси від навчання;

- збільшується навчальна мотивація, а з нею успіхи;

- звільняється час від запам’ятовування для продуктивної та творчої роботи;

- розвиток образної пам’яті допомагає сприймати навколишній світ у всій красі;

- людина стає більш самостійною в інтелектуальній та практичній роботі, а це підвищує її адаптацію у соціумі;

- активізація внутрішніх механізмів засобами мнемотехнології.

Прийоми мнемотехніки полегшують запам’ятовування дітьми нової інформації та збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій. В даний час створена безліч методик раціонального запам'ятовування, проте по колишньому суть їх одна — спочатку запам'ятовується який-небудь опорний ряд (фон), до якого підібрані асоціації.


Асоціація — уявний зв'язок між двома предметами, фон — це те, що ви добре знаєте до найдрібніших подробиць. Тоді для того, щоб запам'ятати безліч якихось фактів, їх потрібно з'єднати (асоціювати) з тим, що вам добре знайомо. Збільшена кількість інформації і необхідність запам'ятовувати багато і надовго відродила інтерес до цієї області практичної психології.


Добре відомо, що мова мозку — це образи. І, перш за все, зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, він виконає будь-які наші команди, наприклад, команду «запам'ятати». Але де узяти такі програми, які дозволять нам спілкуватися з мозком і кодуватимуть телефони, дати, номери автомобілів на його образну мову? Мнемотехніка і є такою програмою. Вона складається з декількох десятків розумових операцій, завдяки яким удається «налагодити контакт» з мозком і узяти під свідомий контроль деякі його функції, зокрема, функцію запам'ятовування.


В дошкільному віці переважає наочно-образна пам’ять, запам’ятовування має переважно мимовільний характер: діти краще запам’ятовують події, предмети, факти, явища, що близькі до їхнього життєвого досвіду. Тому вся нова інформація, нові знання мають спиратися на життєвий досвід дітей. Ми створюємо асоціації із добре знайомими поняттями, і отримуємо бажаний результат.


Використання технології «Мнемотехніка» в освітньому процесі спільної та самостійної діяльності сприяє:

- розвитку основних психічних процесів - пам'яті, уваги, образного мислення;

- вмінню дітей перетворювати абстрактні символи, образи (перекодування інформації);

- формуванню умінь і навичок у дітей сприйняття, відтворення, використання засобів технології;

- розвитку вміння працювати за зразком, за правилами, слухати дорослого і виконувати його інструкції;

- розвитку творчих здібностей дітей, вмінню самим складати схеми і відтворювати їх.

- розвитку зв'язного мовлення, розширення і збагачення словникового запасу дітей;

- розвитку дрібної моторики руки;

- формуванню навичок співпраці, взаєморозуміння, доброзичливості, самостійності, ініціативності, відповідальності;

- формуванню цілісного сприйняття навколишнього світу;

- розвитку інтересу, мотивації до вивчення нового, невідомого в навколишньому світі, приймати активну участь в освітньому процесі;

- розвитку вміння вирішувати інтелектуальні і особистісні завдання адекватно віком, застосовувати знання і способи діяльності у вирішенні завдань;

- створенню умов, які сприяють взаємодії і співпраці з батьками дітей.
Джерело: http://docenkoelena.blogspot.com/

47 переглядів1 коментар

Останні пости

Дивитися всі